washimg brain illustration concept

2018 წლის 05 სექტემბერს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც, უწყების მიერ მომზადებული კანონპროექტით, “მარიხუანას მოხმარება”მკაცრ” სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცევა”. ასევე, ზემოხსენებულ განცხადებაში, შსს ამბობს, რომ:
“კანონპროექტის მიხედვით, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების და მარიხუანას მავნე ზეგავლენისგან მოზარდების დასაცავად, შედარებით მკაცრად, სისხლის სამართლის წესით დაისჯება სატრანსპორტო საშუალების მართვა ნებისმიერი ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ და არასრულწლოვნისთვის მარიხუანას სასყიდლით ან უსასყიდლოდ გასაღება/გადაცემა ან მარიხუანას მოხმარებაზე დაყოლიება. ასევე, კანონპროექტის მიხედვით გარკვეული პროფესიის ადამიანებს მარიხუანას მოხმარებისთვის ჩამოერთმევათ პროფესიული საქმიანობის უფლება და შეეზღუდებათ სამოქალაქო უფლებები”.

 საკონსტიტუციო სასამართლომ, მარიხუანას მოხმარების დეკრიმინალიზაციის გადაწყვეტილებით,  არაკონსტიტუციურად გამოაცხადა მარხუანას მოხმარების გამო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების შესაძლებლობა. ამ გადაწყვეტილებაზე წინა ბლოგპოსტშიც ვისაუბრე, სადაც აღვნიშნე, რომ მოხმარების საკონსტიტუციოსასამართლოსმიერი განმარტების ბუნდოვანების აღმოფხვრა, საერთო სასამართლოებს მოუწევდათ. თუმცა, ჩვენს ქვეყანაში სასამართლოს ხომ დავიწყებული აქვს ნორმის განმარტების ფუნქცია, პარლამენტს – კანონშემოქმედების, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზემოხსენებული განცხადება უფრო პოპულისტურია, ვიდრე სამართლებრივი პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული, შემდეგი მიზეზების გამო:

1. მარიხუანას მოხმარება, კანონით, ისედაც რეგულირდება (დასჯადია სკოლებში, არასრულწლოვანთა თანდასწრებით, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ა.შ.  მოხმარება);
2. გაუგებარია, რა არგუმენტაციით დაისჯება ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლი სისხლის სამართლის წესით, მაშინ, როდესაც ალკოჰოლური სიმთვრალის დროს მხოლოდ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობაა გათვალისწინებული?
3. შსს-ს საერთოდ “დაავიწყდა”, რომ ნარკოლოგიური კვლევისთვის ბიოლოგიური მასალის ჩაბარება/კლინიკურ დათვალიერებაზე თანხმობა ნებაყოფლობითია, შესაბამისად, გაუგებარია, როგორ აპირებს მოხმარების ფაქტის დადგენას და მასზე “მკაცრ”  რეაგირებას;
4. მარიხუანას მოხმარებაზე დაყოლიება (სისხლის სამართლის კოდექსის 274-ე მუხლი) ალბათ ყველაზე უმოქმედო მუხლია, რაც ნარკოტიკული დანაშაულების თავშია მოცემული. წლების განმავლობაში, ამ მუხლით, მაგალითად, თბილისის საქალაქო სასამართლოში, არავინ გასამართლებულა.
5. ნარკოტიკული საშუალებების,  მათ შორის მარიხუანას გასაღება ისედაც ისჯება და ამაში ახალი და ინოვატორული არაფერია;
6. მარიხუანას მოხმარებისთვის გარკვეული პროფესიის ადამიანებისთვის პროფესიული საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის მომხრე მეც ვარ, თუ ისინი უშუალოდ პროფესიული საქმიანობის დროს იქნებიან ზემოქმედების ქვეშ, მაგალითად, ქირურგი ოპერაციის მიმდინარეობისას ცხადია არ უნდა იყოს მარიხუანას, ან რაიმე სხვა ნივთიერების (მათ შორის არც ალკოჰოლის!!!) ზემოქმედების ქვეშ. თუმცა,  რატომ უნდა ჩამოართვა ქირურგს საექიმო საქმიანობის უფლება, თუ, მაგალითად, არასამუშაო დროს მარიხუანა მოიხმარა და რამდენიმე დღის შემდეგ გამოავლინეს მოხმარების ფაქტი, სრულიად გაუგებარია.

შსს ამ განცხადებით, რამდენიმე ტყუილს ამბობს და რბილად რომ ვთქვათ, აბსურდულ დებულებებს ასაბუთებს. კერძოდ:

1. თურმე, მარიხუანას მოხმარებასთან დაკავშირებული რაღაც საკითხები დაურეგულირებელია და არიქა, ეხლა დავარეგულირებთო;
2. მოზარდებზე ვზრუნავთ და ყველას დავიჭერთ, ვინც მათ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე დაიყოლიებსო (მერე რა, რომ წლებია, თბილისში არავინ დაუჭერიათ არასრულწლოვანის ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე დაყოლიების ბრალდებით);
3. ალკოჰოლით მთვრალი მძღოლი ნაკლებად საშიშია, ვიდრე ნარკოტიკული ნივთიერებით მთვრალიო;
4. ძილის წინ თუ ქირურგმა მოწია და მეორე დღეს ოპერაცია ჩაატარა,  ავუკრძალავთ საექიმო საქმიანობის უფლებასო. ანუ, დალიეთ რამდენიც გინდათ, ოღონდ არ მოწიოთო;
5. მარიხუანას გასაღება ისჯება, მაგრამ კიდევ, თავიდან დავსჯითო.

სამწუხაროდ, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ამ “კანონპროექტს”  მალე ვიხილავთ პარლამენტში და დაჩქარებული წესით, ალბათ  სამ ან ოთხ დღეში (კონსტიტუციისა არ იყოს) მიიღებენ კიდეც, რითაც, რეალურად არაფერი შეიცვლება,  რადგან დუბლირებული კანონებიდა საკანონმდებლო ტავტოლოგია არაფერს ცვლის ხოლმე.
საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის კანონპროექტს კი,  რომლითაც მართლაც ბევრი რამ შეიცვლებოდა უკეთესობისკენ,  წელიწადზე მეტია,  რაც ღრმა ძილით სძინავს იურიდიული კომიტეტის  რომელიღაც თაროზე.

P.S.

მაინც ვერ გავიგე, განსაკუთრებით მოზარდებს რატომ იცავს ეს “ინიციატივა” და თუ ვინმე მიხვდებით, იქნებ, გამიზიაროთ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s